De Werkkostenregeling, Wat is Dit Nou Precies?

Victor Dik
Co-founder
access_time
1 Min Read

Het is alweer bijna een jaar geleden, lees 16 maart 2020, plotseling moest het merendeel van werkend Nederland thuis gaan werken.

Na de eerste corona periode was men lyrisch over het thuiswerken, iedereen was productiever, meer tijd voor het gezin en het was ook nog eens goed voor het milieu! Meerdere bedrijven besloten om het thuiswerken meteen volledig te omarmen en zelfs kantoorpanden op te zeggen. De tweede periode van thuiswerken werd toch als een stuk zwaarder ervaren en op basis hiervan is door veel grote bedrijven, lees KPN en VodafoneZiggo, besloten om het hybride model toe te gaan passen. Dus twee á drie dagen op kantoor en de rest van de dagen thuis.

Dit betekent dat er een nieuw beleid moet worden opgesteld, het thuiswerkbeleid. Dit brengt veel vragen met zich mee, in deze blog gaan wij in op één van de meest gehoorde vragen.

Hoe zit het met de werkkostenregeling in 2021?

Om te beginnen, wat is de werkkostenregeling nou precies? De WKR is een regeling om een percentage van het bruto salaris te besteden aan vergoedingen voor het personeel zonder hier loonbelasting over te betalen. Dit percentage wordt de vrije ruimte genoemd. De vergoedingen die hierboven werden benoemd zijn vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan werkzaamheden. Neem hier bijvoorbeeld een personeelsfeest of het kerstpakket, dit kan jij aan jouw werknemer geven en dus vergoeden. Je zou dit loon kunnen noemen in de vorm van een product of dienst.

Vanwege de coronacrisis werd de vrije ruimte vorig jaar opgehoogd van 1,2% naar 3%. Hiermee werd het dus mogelijk voor bedrijven om meer onbelast te vergoeden aan de werknemer. Zo konden veel werknemers van deze vergoeding een bureau, stoel of andere producten voor een goede ergonomische werkplek aanschaffen. Dit zou in eerste instantie weer verlaagd worden naar 1,7%, maar het is goed om te weten dat ook in 2021 dit percentage 3% bedraagt.

Aankomend jaar mag dus 3% van de totale loonsom (het bruto loon) onbelast vergoed worden via de vrije ruimte. Dit percentage geldt voor de eerste €400.000 salaris. Als de totale loonsom meer dan €400.000 bedraagt, dan mag jij over de €400.000 3% onbelast uitkeren en over het resterende loon nog maar 1,18% onbelast vergoeden.

Voor de duidelijkheid een voorbeeld: Workwize keert in totaal €50.000 bruto salaris uit. Hiervoor mogen zij 3% van €50.000 onbelast vergoeden. Van deze vergoeding kunnen de werknemers bijvoorbeeld thuiswerk producten kopen.

Toch zijn er ook producten die jij als werkgever onbelast kunt vergoeden zonder dat deze in de vrije ruimte vallen, zoals bijvoorbeeld een ergonomisch bureau.

Wil jij weten wat wel en niet in de vrije ruimte valt met betrekking tot producten en diensten voor de werknemer? Lees het in deze blog, waar wij ingaan op de uitzonderingen!

Deze blog is gemaakt in samenwerking met WKR-specialisten. Heb jij vragen naar aanleiding van de bovenstaande tekst of wil jij meer weten? Neem contact op via:

victor@goworkwize.com

Workwize | Live Smart, Work Wize