De Nihilwaardering Binnen De Werkkostenregeling

Blog
February 12, 2021
De Nihilwaardering Binnen De Werkkostenregeling
Victor Dik – 15 april ’21

In het vorige blog over de werkkostenregeling beschreven wij wat er wel en niet onder de gerichte vrijstelling valt. Deze keer beschrijven wij samen met de WKR-specialist wat de nihil waardering is en wat hieronder valt. De nihil waardering heeft voornamelijk betrekking op de werkplek en op dit moment is dit in de wetgeving nog vaak het kantoor van een bedrijf, maar dit kan in de toekomst veranderen.

Wat is de nihil waardering?

Deze waardering houdt in dat de voorziening die de werkgever aan zijn werknemer biedt op € 0,00 gewaardeerd wordt. Over deze voorziening hoeft dus geen belasting betaald te worden. Dit kan als het een voorziening voor de werknemer is die voornamelijk op de werkplek gebruikt zal worden. Een voorbeeld hiervan is koffie op kantoor, dit is onbelast omdat deze op de werkplek genuttigd wordt.

Wat is de werkplek?

De werkplek is vooralsnog de plek waar werknemers werken en waar de werkgever voor verantwoordelijk is. Dit houdt dus in dat de werkplek niet het thuiskantoor van de werknemer is, want over deze ruimte draagt de werkgever geen verantwoordelijkheid. Het thuiskantoor wordt pas officieel als een werkplek gezien door de belastingdienst als het voldoet aan de volgende eisen:

1. De ruimte heeft een eigen opgang en sanitaire ruimte

2. De persoon die in deze ruimte werkt heeft een huurovereenkomst met de werkgever, deze overeenkomst moet reΓ«el zijn

3. De persoon (jouw werknemer) werkt ook daadwerkelijk in deze ruimte

Wat valt er onder de nihil waardering?

Er is een grote lijst aan voorzieningen die hieronder vallen, de gehele lijst kan worden nagelezen in het handboek loonheffingen van de belastingdienst. De volgende voorzieningen zijn de meest populair op dit moment:

  • Consumpties die op de werkplek worden genuttigd en geen onderdeel uitmaken van een maaltijd, neem koffie of een stuk fruit.
  • De fitnessruimte op de werkplek
  • Openbaar vervoer abonnement, als deze ook alleen werk wordt gebruikt

Gezien het standpunt van vele bedrijven om over te gaan op het hybride werkmodel, zijn de benodigde maatregelen op het gebied van de arbeidswet genomen. Hierdoor wordt het voor bedrijven makkelijker om het thuiswerken door te trekken. Binnen de fiscale wetgeving is de vrije ruimte verhoogd, maar ook hier zullen meerdere veranderingen kunnen volgen om het hybride werkmodel te ondersteunen.

Deze blog is gemaakt in samenwerking met WKR-specialisten. Heb jij vragen naar aanleiding van de bovenstaande tekst of wil jij meer weten? Neem contact op via:

victor@goworkwize.com

Victor Dik1.jpg

Victor Dik

‍Workwize | Live Smart, Work Wize

victor@goworkwize.com

‍

‍

Contact the Workwize team

We would love to get to know more about you!

Contact us