Gerichte Vrijstellingen Binnen De Werkkostenregeling

Victor Dik
Co-founder Workwize
access_time
3 Min Read

De gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling . In deze blog beantwoorden wij de vraag: “Wat valt er onder de gerichte vrijstellingen?”.

Wat is de gerichte vrijstelling?

Om eerst duidelijk te hebben wat de gerichte vrijstelling betekent zullen wij dit kort toelichten. De gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen vanuit de werkgever aan de werknemer die niet belast worden, maar ook niet ten koste van de vrije ruimte binnen de WKR gaan.

Welke uitgaven vallen er onder de gerichte vrijstelling?

Er zijn normaal gezien zes categorieën van uitgaven die onder de gerichte vrijstelling vallen. Dit zijn de volgende categorieën:

·        Verblijfskosten

·        Cursussen en vakliteratuur

·        Studies en opleidingen

·        Computers, gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke

·        Verhuizingen van het bedrijf

·        Vervoerskosten

Belangrijk om te weten is dat de regelgeving met betrekking tot de vervoerskosten per 1 juli wordt aangepast. Er kan vanaf dat moment geen vaste reiskostenvergoeding per maand meer worden gegeven. Vanaf 1 juli moet doormiddel van rittenregistratie of kantoorregistratie worden aangetoond dat een werknemer heeft gereisd. De vaste vergoeding voor de reiskosten kan wel nog worden gegeven als een werknemer minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist en dit dus kan worden aangetoond.

Kan ik de gerichte vrijstelling gebruiken voor het faciliteren van de thuiswerkplek?

Nu is het zo dat thuiswerken een gemeengoed is geworden en ook na de pandemie in ieder geval deels zal blijven bestaan. Deze verandering van het volledig op kantoor werken naar het hybride werkmodel betekent wel dat er thuis ook een goede thuiswerkplek moet worden gecreëerd. Om dit als bedrijf te kunnen faciliteren is het belangrijk om te weten hoe jij dit fiscaal gezien het voordeligst kan doen.

Dus welke uitgaven met betrekking tot thuiswerken kan jij onder de gerichte vrijstelling laten vallen?

1.     Uitgaven met betrekking tot een gezonde en veilige werkplek

2.     Uitgaven met betrekking tot ICT middelen die noodzakelijk worden geacht om een functie naar behoren uit te voeren

1. Uitgaven met betrekking tot een gezonde en veilige werkplek

Als werkgever ben je verantwoordelijk om een gezonde en veilige werkplek te creëren, ook de inrichting van de thuiswerkplek moet voldoen aan de eisen van Arbeidsomstandighedenwet. Om die reden moet hier ook rekening mee gehouden zijn in het Arbo-plan/-beleid. Om een gezonde en veilige werkplek te creëren zullen er waarschijnlijk thuiswerkproducten moeten worden aangeschaft en deze kunnen onder de gerichte vrijstelling onbelast vergoed worden aan de werknemer. Producten die hieronder vallen zijn een ergonomisch bureau of stoel, maar ook verlichting als een bureaulamp valt hieronder. De regel is wel dat een werknemer zelf geen monetaire bijdrage doet in de aanschaf van de producten en dat de werknemer deze producten alleen houdt als er (deels) wordt thuisgewerkt, ook na de pandemie.

2. Uitgaven met betrekking tot ICT middelen die noodzakelijk worden geacht om een functie naar behoren uit te voeren

De producten die noodzakelijk worden geacht om een functie te vervullen kunnen ook onbelast vergoed worden via de gerichte vrijstelling. De werkgever kan bepalen of een product noodzakelijk is. Zo kunnen bedrijven een laptop, keyboard, muis en tweede scherm (monitor) onbelast vergoeden via de gerichte vrijstelling. Ook hier geld dat de werknemer na de pandemie nog (gedeeltelijk) thuis moet werken, dit is dus van toepassing op bedrijven die het hybride werkmodel gaan gebruiken.

Deze blog is gemaakt in samenwerking met WKR-specialisten. Heb jij vragen naar aanleiding van de bovenstaande tekst of wil jij nu al meer weten? Neem contact op via:

victor@goworkwize.com

Workwize | Live Smart, Work Wize